Декларация от Вилнюс

Декларация от Вилнюс
Съвместна декларация на председателите на парламентите на Албания, България, Хърватска, Естония, Латвия, Литва, Македония, Румъния, Словакия и Словения
Тракаи, Литва, 21 май 2003г.


Ние, Председателите на Парламентите на Албания, България, Хърватска, Естония, Латвия, Литва, Македония, Румъния, Словакия и Словения, се събрахме днес да направим преглед на прогреса на страните, които декларираха във Вилнюс преди три години една обща цел- да изградят единна и свободна Европа в един съюз, който включва европейските страни, САЩ и Канада като основа за стабилност и сигурност в 21-ви век, и да обсъдим процеса на разширяване на НАТО, както и последните въпроси на трансатлантическите отношения.

На срещата на НАТО в Прага седем от нас бяха поканени да започнат преговори по присъединяването, които завършиха с подписването на Присъединителните протоколи в края на м. март. Бихме искали да благодарим на Правителствата и Парламентите на Канада, Норвегия, САЩ и Дания за бързата ратификация на това силно разширяване на НАТО, което е историческа стъпка в изграждането на представата ни за Европа- единна, свободна и обединена. Ние, поканените страни, осъзнаваме отговорността, че е необходимо да осигурим бърза ратификация от нашите Парламенти на Вашингтонския договор и днес постигнахме споразумение за това.

Тъй като Евро- атлантическото партньорство продължава да бъде основно за гарантирането на сигурността и стабилността, нашите Парламенти и Правителства имат важната задача да дадат своя принос за стратегическото партньорство между Европа и САЩ. Поради тази причина, ние изцяло подкрепяме трансформацията и адаптацията на НАТО, за да се бори с новите заплахи за сигурността и да включи нови и бъдещи членове в своите структури. НАТО трябва да остане колективна отбранителна организация с гарантиран чл.V в същността си и да поддържа трансатлантическата връзка като основа на своята ефективност.

Ние твърдо вярваме, че институциите на Европейския съюз и НАТО са взаимно допълващи се. По тази причина, ние изцяло подкрепяме развитието на Европейската политика да сигурност и отбрана и подчертаваме необходимостта от създаването на надеждни сили и източници, които да съответстват на съществуващите изисквания на ЕС за сигурността. Ние приветстваме споразумението, постигнато между Македония, НАТО и ЕС за размяната на мисия на НАТО с такава на ЕС и го оценяваме като израз на истинско партньорство, общо доверие и положително развитие в региона, а също така и като обещаващ модел за бъдещо сътрудничество. Вярваме, че партньорството между Европа и САЩ ще се засили от бъдещото развитие на европейските отбранителни способности.

Страните ни винаги са отстоявали позицията, че международната общност трябва най-после да се справи с опасностите, породени от тиранията. С премахването на бруталния режим на Саддам Хюсеин, евро-атлантическата общност трябва да се концентрира върху реконструкцията на един проспериращ и мирен Ирак. Реконструкцията на Ирак представлява възможност за укрепване на трансатлантическото сътрудничество. В тези усилия нашите страни имат желание да играят роля в реконструкцията и споделят виждането, че на Обединените нации трябва да бъде отредена главна роля в пост-конфликтен Ирак.

Разширяването на НАТО беше и ще продължава да бъде решаващия фактор при осигуряването и засилването на сигурността и стабилността в Европа. Ние подкрепяме политиката на "отворените врати" и силно вярваме, че Албания, Хърватска и Македония ще бъдат поканени да се присъединят към НАТО при първа възможност. Решени сме да работим съвместно със съюзниците на НАТО за интегрирането на Албания, Хърватска и Македония в НАТО. Приветстваме скорошното подписване на Харта за партньорство между Албания, Хърватска и Македония и САЩ, която си поставя същите цели.

Съгласни сме, че съвместните ни усилия и сигурността на Евро- атлантическата общност като цяло ще се засилят с интегрирането на всички страни от Югоизточна Европа в регионални и многонационални институции. Изразяваме нашата готовност да поддържаме и занапред двустранни, регионални и многонационални отношения с Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора и други страни от региона.

Със задоволство отбелязваме присъединяването към нас като гост на Председателя на Парламента на Грузия , който даде своя значителен принос за дискусиите. Приветстваме изразената политическа воля и решимост за осъществяване на реформи в Грузия. Вярваме, че тази страна е важна част от визията за изграждането на една Европа без разделителни линии и че това ще допринесе за добруването на нейния народ. Постигнахме споразумение да помолим нашите Правителства да разгледат възможността Грузия да бъде поканена да участва в следващата среща на Вилнюската група. Решени сме да споделим нашия опит с всички страни, които се стремят към членство в НАТО.

Времето