НАП открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонер касети

НАП открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на тонер касети
Националната агенция за приходите открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на касети с тонер за принтери, копирни машини и факс апарати на ЦУ на НАП, УЦ „Банкя” и УЦ „Боровец"

Вижте цялата информация за поръчката... (линк към АОП)

Документация за участие

...................................................

Рубрика "Профил на купувача"