Нов център за спешна медицинска помощ отваря врати в Монтана

Нов център за спешна медицинска помощ отваря врати в Монтана

   Министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев и г-н Томас О’Брайън, постоянен представител на Световната банка, откриха днес Център за спешна медицинска помощ в Монтана и филиал за спешна медицинска помощ в Лом. Строителството е финансирано от Световната Банка по линия на правителствения проект “Преструктуриране на сектор здравеопазване”.

   Около седемстотин хиляди лева са инвестирани в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана и филиала в Лом за извършване на ремонтни дейности, оборудване, санитарни автомобили и обучение на персонала. Двете структури обслужват общо население от 136 380 души, от които 23 400 деца. Чрез инвестициите в системата за спешна медицинска помощ се цели подобряване на качеството на обслужване и условията на труд и достигане на европейските стандарти в тази област.

   Преструктурирането и подобряването на системата за спешна медицинска помощ в страната е един от приоритетите, залегнали в актуализираната програма на Правителството “България 2001”. Световната Банка подпомага този процес чрез първия си проект на стойност 26 милиона щатски долара за “Преструктуриране на сектор здравеопазване”. Общо 10.7 милиона щатски долара са инвестирани в системата за Спешна медицинска помощ в страната, като са реконструирани и оборудвани общо 143 обекта.

   “Инвестициите в спешната медицинска помощ са инвестиции в сигурността и спокойствието на всеки един български гражданин. Чрез тях се стремим да направим всичко възможно, за да подобрим условията на труд на работещите в системата и да подпомогнем повишаването на тяхната квалификация, а от там и оказването на навременна и качествена помощ на всички нуждаещи се.”, каза д-р Илко Семерджиев.

   “Обновените центрове за спешна медицинска помощ, които откриваме днес в Лом и Монтана, ще дадат възможност на повече от 130,000 души да бъдат обслужвани по – бързо и по – добре в случаите на спешна нужда от медицинско внимание. Подобрените сгради, новите линейки и по – доброто оборудване на спешните центрове директно подпомага спасяването на човешки живот. Всичко това е част от Правителствената програма за реформа в здравеопазването, които Световна банка подпомага с два проекта на обща стойност над 90 млн. щатски долара.”, добави г-н Томас О’Брайън, постоянен представител на Световна банка у нас.

   В края на седмицата министър Илко Семерджиев и г-н Томас О’Брайън официално ще открият Център за спешна медицинска помощ в Силистра.

Времето