Заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев обсъди на работна среща с ръководителите на университетски болници и ректорите на медицински университети проблемите с финансирането на лечебните заведения

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев обсъди на работна среща с ръководителите на университетски болници и ректорите на медицински университети проблемите с финансирането на лечебните заведения

На срещата се реши, че до края на юни болниците трябва да предоставят информация за броя на преминалите по клиничните пътеки пациенти след сключването на НРД 2003 и очакваните постъпления по тях от Националната здравноосигурителна каса. Изпълнителните директори ще депозират в Министерство на здравеопазването прогнозни справки за задълженията на болниците към 1 юли 2003 г., както и предложения за начините на финансиране на лечебните заведения във връзка с разработване на Бюджет – 2004.

Участниците в срещата обсъдиха също така изпълнението на Националния рамков договор 2003, работата по клиничните пътеки, оптимизирането на лечебния процес по тях и др.

Сред дискутираните теми беше и въпросът за необходимостта от единна методика за разпределение на финансовите средства за възнаграждение на медицинския персонал – до 40% от постъпленията по клинични пътеки.

Пресцентър на МЗ

Водещи новини

Времето