Тази година 31 Май - световният ден без тютюнопушене ще бъде отбелязан под мотото “филми и мода без цигари”

Тази година 31 Май - световният ден без тютюнопушене ще бъде отбелязан под мотото “филми и мода без цигари”

По инициатива на Световната здравна организация денят ще бъде отбелязан с провеждане на дейности, насочени към филмовите продуценти с цел производство на филми без сцени на тютюнопушене. Той ще протече под знака и на приетата през месец май от Световната здравна асамблея Рамкова конвенция за контрол на тютюна. Това е първият международен документ в областта на общественото здраве, който е обект на шест кръга преговори в продължение на три години. Конвенцията очертава мерките, които трябва да бъдат предприети за намаляване употребата на тютюневи изделия на национално, регионално и международно ниво.

По данни на Световната здравна организация общият брой на пушачите в света е около 1250 милиона - 1000 млн. мъже и 250 млн. жени. Лицата до 18 години са около 300 млн. Ежегодно в света умират по 4,5 млн. от заболявания, причинени от консумирането на тютюневи изделия. Общият брой на смъртните случаи през 20-ти век по тази причина е 100 млн., което е много повече отколкото загубите от войните. Очаква се този брой да достигне 1 млрд. през 21 век., ако не се предприемат мерки.

Най-общо данните от различни изледвания през последните 50 години показват, че тютюнопушенето в нашата страна е широко разпространено и равнището му непрекъснато нараства. По данни на Националния статистически институт относителният дял на пушачите сред населението над 15 години се е увеличил от 13.7 % /1952 г., на 31.1 % /1985 - 1986 г. и на 40.5% през 2001 г., като нарастването в последните години е за сметка на редовните пушачи. Относителният дял на епизодичните пушачи се запазва на около 7.8%. За същия период и абсолютният брой на епизодичните и редовните тютюнопушачи се увеличава от 1 милион през 1952 година до 2.73 милиона през 2001 година.

Водещи новини

Времето