Министерство на здравеопазването благодари на медиите и министерство на вътрешните работи за оказаното съдействие при откриването на откраднатото животоподдържащо лекарство “сандимун неорал”

Министерство на здравеопазването благодари на медиите и министерство на вътрешните работи за оказаното съдействие при откриването на откраднатото животоподдържащо лекарство “сандимун неорал”

Министерство на здравеопазването изказва своята благодарност на медиите и на служителите на Министерство на вътрешните работи, които с активните си действия при откриването на откраднатия на 27.05.2003 г. животоподдържащ лекарствен продукт "Сандимун Неорал" обезпечиха безпрепятственото лечение на деца в Специализираната болница за активно лечение по детски болести - гр. София.

Пресцентър на МЗ

Времето