На 7 Ноември 2009 Г. Оперативна Програма „Техническа Помощ” (Оптп) Навърши Две Години.

На 7 Ноември 2009 Г. Оперативна Програма „Техническа Помощ” (Оптп) Навърши Две Години.

По този повод, днес, Управляващият орган на ОПТП организира в зала Колегиум на Министерство на финансите тържество за своите бенефициенти.

На чаша вино бяха поканени г-н Симеон Дянков, министър на финансите, г-жа Ана Михайлова, заместник-министър на финансите, г-н Владислав Горанов, заместник-министър на финансите, г-жа Юлиана Николова, секретар на Съвета за управление на средствата от ЕС, Министерски съвет, бенефициентите на ОПТП, както и всички приятели на програмата.

По време на тържественото събитие бяха представени успехите и постигнатите резултати по програмата, както и нови „членове в семейството" на ОПТП.