Мооdy’S Повиши С Две Степени Кредитния Рейтинг На България

Мооdy’S Повиши С Две Степени Кредитния Рейтинг На България

Една от водещите международни кредитни агенции Мудис повиши държавните тавани за България за облигации в чужда валута от B1 на Ba2 и за банкови влогове в чужда валута от B2 на Ba3. Рейтингите на правителството за облигации в чужда и местна валута също са повишени на Ba2. Перспективата за рейтингите е стабилна.

Според анализа на агенцията, търговската, финансовата и институционалната интеграция на България с Европа набира скорост в съответствие с потенциала за приемането й в ЕС, което може да се реализира през 2007 г. Вероятното членство в ЕС осигурява подкрепа за запазването на растежа, който се наблюдава в България, както и за продължаването на забележителното подобрение, свързано с намаляване на тежестта на държавния дълг и неговото обслужване, което се реализира през изтеклата година.

По-точно Мудис отбелязва, че държавният дълг е намалял рязко спрямо БВП и приходите за 2002 г. и продължава да пада. Укрепването на еврото (към което левът е прикрепен) и падащите международни лихви са допринесли за голяма част от това подобрение. Едновременно с това като важни фактори се посочват и значителното икономическо развитие, ограничената нужда от държавни заеми и по-активното управление на дълга. Според Мудис ефектът върху тежестта на обслужването на държавния дълг също е бил впечатляващ. Обслужването на дълга, което практически е било постоянна величина спрямо държавните приходи от 1999-2001, се е понижило с 1/3 през 2002. Освен това валутния резерв се е увеличил с над 1 млрд.щ.дол. от края на 2001 г.

Мудис вярват, че благоприятният цикъл, в който България е навлязла, може да бъде продължен, ако правителството запази намаляването на бюджетния дефицит. Междувременно намаляват рисковете от изменения във валутните курсове и международните лихви в резултат на правителствената политика на управление на дълга, която се фокусира върху намаляване на дела на дълга в щатски долари, увеличаване на процента на инструментите с фиксирана лихва и удължаване на дюрацията. Една по-бърза реформа – такава, която се концентрира не само върху приватизацията, но и върху преструктурирането на институциите, оказващи влияние върху публичните финанси и инвестиционния климат, ще подкрепи средносрочните перспективи за растеж на страната, считат от кредитната агенция.

Водещи новини

Времето