Списъкът На Първични Дилъри На Дцк За Периода 01.07.2003 – 31.12.2003 Г. Е Утвърден

Списъкът На  Първични Дилъри На Дцк За Периода 01.07.2003 – 31.12.2003 Г. Е Утвърден

Министърът на финансите и управителят на БНБ утвърдиха новия списък на финансовите институции за първични дилъри на ДЦК за периода 01.07.2003 г.- 31.12.2003г. Списъкът е публикуван на страницата на Министерство на финансите в категория “Дейности на МФ”, подкатегория “Държавен дълг”, раздел “Документи”.

Времето