Издадени Са Три Разрешения За Извършване На Безмитна Търговия

Издадени Са Три Разрешения За
Извършване На Безмитна Търговия

През месец юли 2003 г. в Министерство на финансите бяха разгледани постъпилите документи за издаване на разрешения за извършване на дейността безмитна търговия, съгласно изискванията на Закона за акцизите. Всички изискуеми по закон документи са представени от три дружества - “Трансимпекс”АД, “Денеб” АД и “Кореком-Принцес”АД, които получават разрешения за извършване на дейността.

Други разрешения не са издадени, тъй като не са внесени дължимите по закон държавни такси за участие от страна на дружествата. Останалите дружества ще упражняват дейността до изтичане на действащите им договори с Агенция “Митници”.

Времето