СТАНОВИЩЕ на Ръководството на Българска Академия на науките

СТАНОВИЩЕ на Ръководството на Българска Академия на науките

относно отворено писмо на Съвета на ректорите по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти заложени в Закона за висше образование

Ръководството на Българска Академия на науките изцяло подкрепя позицията на Висшите училища изразена в публикуваното отворено писмо до държавните институции от 14.05.2024г. Неизпълнението на поетите от държавата задължения относно повишаване на доходите на преподавателите и учените и неспазването на Закона за висше образование  е  недопустим акт. Приетите промени в ЗВО, осигуряващи предсказуемо и плавно нарастване на заплащането на висококвалифицирания труд на хората в сферата на висшето образование и науката, са резултат от съвместните усилия на цялата академична общност и профсъюзите и бяха подкрепени с разбиране от Министерството на образованието и науката и в Комисията по образованието  и науката в Народното събрание.  Високото качество на висшето образование и научните изследвания в България би трябвало да са национални приоритети и основна част от националната ни сигурност, което налага подготовката и квалификацията на високо образовани преподаватели и експерти във всички области на науката и познанието. Изграждането на кадри е дълъг процес, който изисква спазването на конкретни ангажименти от държавните институции гарантиращи устойчивост и конкуренноспособност. Образованието и науката са основните фактори за просперитета на всяка нация и трябва да залегнат в дългосрочната стратегия на политическата класа с ясни отговорности, които да бъдат спазвани.

Ръководство на Българска Академия на науките

Водещи новини

Времето