Заместник-министър Ирена Димитрова представи България в Срещата на високо равнище на Комитета по помощта за развитие на ОИСР

Заместник-министър Ирена Димитрова представи България в Срещата на високо равнище на Комитета по помощта за развитие на ОИСР

Заместник-министър Ирена Димитрова представи България в Срещата на високо равнище на Комитета по помощта за развитие (КПР) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която се проведе на 15 ноември в Париж. В качество си на страна участник в КПР от 2018 г. България участва за втори път във форума, който се провежда за първи път присъствено на това равнище след Ковид пандемията. В срещата участваха представители на водещи международни организации, сред които ЕС, ООН, Световната банка.
В дискусиите на Срещата бе поставен акцент върху по-активно приобщаване на партньорите към работата на Комитета и неговите ценности и стандарти. Участниците обмениха мнения относно начините за мобилизиране на допълнителни средства за помощ за развитие и привеждането на финансирането в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение за климата и Глобалната рамка за биологично разнообразие. Бе поставен фокус и върху отражението на продължаващата война в Украйна и настоящите геополитически предизвикателства върху политиката за предоставяне на помощ за развитие .
„За България Комитетът по помощта за развитие е водещ международен форум за координиране на политиките и хармонизиране на правилата за предоставяне на официална помощ за развитие, заяви в изказването си зам.-министър Димитрова. „През последните 5 години ние обменяме опит в развитието чрез политически диалог и обмен и се възползваме от споделената експертиза“, посочи тя.
Ирена Димитрова подчерта, че като страна в процес на присъединяване към ОИСР България работи активно за хармонизиране на своето законодателство, политики и практики със стандартите на Организацията. Процесът е допълнителен тласък и възможност за укрепване на нашата правна рамка и практики за сътрудничество за развитие, използвайки опита и най-добрите практики на членовете на КПР и ОИСР.
Българският заместник-министър отбеляза, че макар страната ни да е сравнително нов участник в международното сътрудничество за развитие, постепенно разширяваме обхвата на географските и секторните приоритети на официалната ни помощ за развитие. Опазването на околната среда, борбата с изменението на климата и опазването на функциониращите екосистеми са едни от хоризонталните приоритети, залегнали в Средносрочната програма на България за периода 2020-2024 г.

Водещи новини

Времето