Прощаваме Се С Гл. Ас. Д-Р Радка Братанова На 18 Март

Прощаваме Се С Гл. Ас. Д-Р Радка Братанова На 18 Март


    Прощаваме се с гл. ас. д-р Радка Братанова на 18 март.

   На 14 март ни напусна видният етномузиколог и фолклорист, известна не само в научните среди, но и сред широк кръг творци и музиканти, свързани с фолклорната музика, гл. ас. д-р Радка Братанова (1958 – 2023). Тя е наследник на класическата традиция в българската етномузиколожка школа и същевременно е представител на поколението, което се обръща към проблематиката на съвременността. Притежава широк кръг професионални научноизследователски интереси – вокална и инструментална фолклорна музика, музикално-фолклорни диалекти, стил и орнаментика в българската и балканска фолклорна музика, съвременни форми на фолклоризъм, фолклор и обучение.

   Изключителен познавач на „старината“ и традиционното музициране, на съвременните професионални и полупрофесионални форми, популярни в публичното пространство като фолклорна музика, както и на проблемите, свързани с регистрирането и опазването на нематериалното културно наследство в България.

   Нейните познания се основават не само на терен и теоретично осмисляне, но и на собствен практически опит, натрупан от преподавателска, творческа, изпълнителска, концертна и продуцентска дейност.

   Министерството на културата изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на гл. ас. д-р Радка Братанова.

   Опелото ще се състои на 18 март, събота от 13.30 ч. в църквата „Св. Архангел Михаил“ на Гробищен парк „Малашевци“ – ул. „Жак Дюкло“ № 20.Водещи новини

Времето