Мерки за подобряване на съвместната работата набелязаха Районна прокуратура-Бургас и институциите, осъществяващи държавната политика в областта на закрилата на детето

Мерки за подобряване на съвместната работата набелязаха Районна прокуратура-Бургас и институциите, осъществяващи държавната политика в областта на закрилата на детето

Районна прокуратура-Бургас бе домакин на работна среща с представители на институциите, осъществяващи държавната политика в областта на закрила на детето, участващи в механизма за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти. Целта на срещата бе да бъде подобрена организация в работата по между им. 

Акцент по време разговорите бе поставен върху проблемите на малолетните и непълнолетните, които несъзнателно биват въвлечени в конфликти, породени от неразбирателство между родителите. Представителите на институциите приеха да бъде увеличено провеждането на разпити с участието на прокурор от Районна прокуратура-Бургас в така наречената „синя стая“, което би довело до подобряване в качеството на разпитите, а това ще се отрази и на по-благоприятното развитие на случаите.

Участващите в срещата се договориха за засилване на работата по превенция срещу престъпността на непълнолетните. За тази цел ще бъдат увеличени съвместните лекции в училищата. Срещите в различните учебни заведения ще бъдат провеждани на база предварително изготвен анализ, показващ коя възрастова група към какви противоправни деяния е склонна. Съответните теми и насоченост на лекциите ще бъде съобразена и с директорите на училищата.

Обсъдени бяха и проблемите, свързани с организацията, координацията, взаимодействието и информационния обмен между структурите. Представителите на социалните институции споделиха за получаването на заплахи, обиди и клевети, получавани от техни колеги по време на изпълнение на служебните им задължения. Прокурор Мария Маркова разясни правата на всеки служител и възможностите за сезиране на Районна прокуратура-Бургас.

Времето