КЗК санкционира „Ви Ай Пи Комерс“ ООД за имитация

КЗК санкционира „Ви Ай Пи Комерс“ ООД за имитация

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Ви Ай Пи Комерс“ ООД в размер на 1230 лв. за установено от ВАС нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК (имитация) от страна на дружеството.

С решение № 4958 от 19.04.2021 г. 3-членен състав на ВАС установява, че е извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от страна на „Ви Ай Пи Комерс“ ЕООД, изразяващо се в използване на словна марка „софийска баница“, която визуално и по звучене се явява близка до марките на „Пайо 90“ ООД и на „Софийска баница“ ООД, като потребителите могат да бъдат въведени в заблуждение, съответно интересите на конкурентните дружества Пайо 90“ ООД и „Софийски баници“ ООД могат да бъдат засегнати по недобросъвестен начин.

При определяне на имуществената санкция Комисията отчита специфичния характер на извършеното деяние, ефекта върху конкуренцията, смекчаващите отговорността обстоятелства и определя нарушението като „леко“, за което налага санкция в размер на 1 % от размера на нетните приходи от продажби на „Ви Ай Пи Комерс“ ЕООД за 2020 г.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg.

Времето