Прессъобщение

Прессъобщение

Българските банкноти и разменни монети, емисии на БНБ, които съгласно Закона за деноминацията на лева престават да бъдат законно платежно средство след 31 декември 1999 г., ще се обменят от Българската народна банка, Обединена българска банка, Българска пощенска банка и техните клонове в страната, без ограничения по количество и срок, в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев.Времето