Част от увеличението на международните валутни активи на БНБ през периода 9 - 13 октомври 2000 г. се дължи на постъпилата сума от 345 млн. евро (674.8 млн. лв.) от приватизацията на Булбанк, София по сметка на Банковата консолидационна компания при БНБ

Част от увеличението на международните валутни активи на БНБ през периода 9 - 13 октомври 2000 г. се дължи на постъпилата сума от 345 млн. евро (674.8 млн. лв.) от приватизацията на Булбанк, София по сметка на Банковата консолидационна компания при БНБ

Част от увеличението на международните валутни активи на БНБ през периода 9 - 13 октомври 2000 г. се дължи на постъпилата сума от 345 млн. евро (674.8 млн. лв.) от приватизацията на Булбанк, София по сметка на Банковата консолидационна компания при БНБ.

Средствата са осчетоводени на 11 октомври 2000 г. по сметка, включена в позиция "Сметки на други депозанти" в пасива на баланса на управление "Емисионно".Времето