1. Във връзка с разширяването на списъка от валути, за които Европейската централна банка публикува референтни курсове към еврото, Българска народна банка, считано от 1 ноември 2000 г., ще направи съответното допълнение към списъка чуждестранни валути, за които публикува референтни курсове спрямо лева, както следва:

1. Във връзка с разширяването на списъка от валути, за които Европейската централна банка публикува референтни курсове към еврото, Българска народна банка, считано от 1 ноември 2000 г., ще направи съответното допълнение към списъка чуждестранни валути, за които публикува референтни курсове спрямо лева, както следва:

1. Във връзка с разширяването на списъка от валути, за които Европейската централна банка публикува референтни курсове към еврото, Българска народна банка, считано от 1 ноември 2000 г., ще направи съответното допълнение към списъка чуждестранни валути, за които публикува референтни курсове спрямо лева, както следва:

HKD

Хонконгски долар

ISK

Исландска крона

KRW

Южнокорейски вон

LTL

Литовски литас

LVL

Латвийски лат

MTL

Малтийска лира

ROL

Румънска лея

SGD

Сингапурски долар

SKK

Словашка крона

ZAR

Южноафрикански ранд

2. Определяне на референтните валутни курсове на БНБ:

- Референтните валутни курсове на горепосочените чуждестранни валути се изчисляват през фиксирания курс на еврото спрямо лева и курсовете на еврото спрямо тези валути, публикувани на страницата ECB37 в Reuters на Европейската централна банка за съответния ден;

- Референтният курс на монетарното злато се изчислява през фиксирания курс на еврото спрямо лева и курса на монетарното злато спрямо еврото, публикуван на страницата NMRB в Reuters на Rothschild за съответния ден;

- Референтнитe курсове се публикуват в страниците на БНБ в Reuters и Интернет до 16.00 ч. и са валидни за същия работен ден. При липса на нови референтни курсове към 16.00 ч. валидни за деня се приемат публикуваните курсове за предишния работен ден;

- Референтнитe курсове се закръгляват до шест значещи цифри;

- За чуждестранни валути, чиито курс към лева е по-нисък от 1 лев, броят на чуждестранните единици, за които се обявява курсът им към българския лев, се определя така, че първата цифра след десетичната точка да бъде различна от нула, а за останалите валути – за единица чуждестранна валута.Времето