Въз основа на проведения публичен търг УС на БНБ избра фирмата KPMG за международен одитор на Българска народна банка за 2000, 2001 и 2002 година

Въз основа на проведения публичен търг УС на БНБ избра фирмата KPMG за международен одитор на Българска народна банка за 2000, 2001 и 2002 година

Въз основа на проведения публичен търг УС на БНБ избра фирмата KPMG за международен одитор на Българска народна банка за 2000, 2001 и 2002 година.Водещи новини

Времето