Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми Дами и Господа,

Бихме желали да Ви уведомим, че в страната се разпространяват фалшификати на монетата с номинална стойност 50 стотинки, емисия 1999 г.

За разлика от монетите, емисия на БНБ, фалшификатите представляват копие, чийто отличителен белег е назъбеният кант на лицето и на гърба на монетата, който на пипане се усеща най-добре. Назъбването се вижда и от двете страни на фалшификатите, а релефът на изображенията е по-нисък. От лицевата страна това е най-силно изразено около крака на конника. На обратната страна - в основата на цифрите от годината на емисията "1999".

Обръщаме внимание на гражданите да проверяват монетите при получаването им.

Напомняме също така, че съгласно действащите нормативни документи откритите фалшиви монети незабавно трябва да се изпращат в отдел "Платежни средства" на дирекция "Касова", за извършване на експертиза и съхранение до унищожението им.Времето