Въз основа на решение на Съвета на Европейския съюз от 19 юни 2000 г. Европейската централна банка обяви, че, считано от 1 януари 2001 г., валутата на Гърция ще бъде единната европейска валута (евро) и ще се прилага неотменим фиксиран обменен курс между еврото и гръцката драхма в съотношение:

Въз основа на решение на Съвета на Европейския съюз от 19 юни 2000 г. Европейската централна банка обяви, че, считано от 1 януари 2001 г., валутата на Гърция ще бъде единната европейска валута (евро) и ще се прилага неотменим фиксиран обменен курс между еврото и гръцката драхма в съотношение:

Въз основа на решение на Съвета на Европейския съюз от 19 юни 2000 г. Европейската централна банка обяви, че, считано от 1 януари 2001 г., валутата на Гърция ще бъде единната европейска валута (евро) и ще се прилага неотменим фиксиран обменен курс между еврото и гръцката драхма в съотношение:

1 евро = 340,750 гръцки драхми.

Съответно от тази дата Европейската централна банка ще престане да публикува обменни курсове за гръцката драхма.

Въз основа на горното БНБ определя, считано от 1 януари 2001 г., следния неотменим фиксиран обменен курс на гръцката драхма към българския лев:

100 гръцки драхми = 0,573978 български лева

1 български лев = 174,223 гръцки драхмиВремето