В отговор на направено от наша страна запитване до Международната организация за стандартизация (ISO) получихме съобщение, че в таблицата на кодовете за представяне на валути (таблица А.1 стандарт ISO 4217), от 5 юли 1999 г. ще бъде добавен нов ред със следното съдържание:

В отговор на направено от наша страна запитване до Международната организация за стандартизация (ISO) получихме съобщение, че в таблицата на кодовете за представяне на валути (таблица А.1 стандарт ISO 4217), от 5 юли 1999 г. ще бъде добавен нов ред със следното съдържание:

В отговор на направено от наша страна запитване до Международната организация за стандартизация (ISO) получихме съобщение, че в таблицата на кодовете за представяне на валути (таблица А.1 стандарт ISO 4217), от 5 юли 1999 г. ще бъде добавен нов ред със следното съдържание:

ЕNTITY

Currency

Code

Minor unit

.

.

Alphabetic

Numeric

.

BULGARIA

Bulgarian Lev

BGN

975

2

Според съобщението на ISO за известен период от време ще са в сила новият и старият код. Съотношението на стойностите, определени от кодовете BGN и BGL, ще е 1000 BGL за 1 BGN.

Остават в сила всички указания на БНБ, изпратени към днешна дата.

Кодовете нямат нормативна сила.Времето