Българската народна банка уведомява гражданите, че в страната се правят опити за разпространяване на фалшификати на банкноти от 20 и 50 лева, емисия 1999 година

Българската народна банка уведомява гражданите, че в страната се правят опити за разпространяване на фалшификати на банкноти от 20 и 50 лева, емисия 1999 година

Българската народна банка уведомява гражданите, че в страната се правят опити за разпространяване на фалшификати на банкноти от 20 и 50 лева, емисия 1999 година.

Фалшификатите са нискокачествени, изготвени върху обикновена хартия, чрез използването на цветна копирна техника. Изображенията върху фалшификата са неясни и липсва релеф. На фалшификатите липсват защитните елементи - воден знак, защитна нишка, микротекст и холограмна лента. На мястото на холограмната лента е залепено алуминиево фолио, върху което няма характерните за всеки от номиналите холограмни елементи, които променят цвета си при промяна на ъгъла на наблюдение. Отпечатаната върху холограмната лента цифра на номинала е имитирана чрез залепване на филм с цифрата върху алуминиевото фолио.

При облъчване с ултравиолетова светлина хартиената им основа флуоресцира, а липсва флуоресценцията на влакънцата, серийните номера и съответните елементи.

Обръщаме внимание на гражданите при приемане на банкноти да проверяват наличието на воден знак, холограмна лента с характерния за всеки номинал елемент и цифра на номинала, защитна нишка с микротекст и релефност на изображенията.

Напомняме, че съгласно действащите нормативни документи откритите фалшиви банкноти незабавно трябва да се изпращат в БНБ за извършване на експертиза.Водещи новини

Времето