На основание чл.4, ал.2 от Наредба №5 на МФ и БНБ за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа, министърът на финансите и управителят на БНБ утвърдиха за първични дилъри на ДЦК за периода 01.01.2000г.-30.06.2000г. следните инвестиционни посредници:

На основание чл.4, ал.2 от Наредба №5 на МФ и БНБ за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа, министърът на финансите и управителят на БНБ утвърдиха за първични дилъри на ДЦК за периода 01.01.2000г.-30.06.2000г. следните инвестиционни посредници:

На основание чл.4, ал.2 от Наредба №5 на МФ и БНБ за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа, министърът на финансите и управителят на БНБ утвърдиха за първични дилъри на ДЦК за периода 01.01.2000г.-30.06.2000г. следните инвестиционни посредници:

БАНКА “ХЕБРОС”, БАНКА ДСК, БНП ДРЕЗДНЕР БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД, БРИБАНК АД, БУЛБАНК, БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА, ЕВРОБАНК АД, ЕКСПРЕСБАНК АД – ВАРНА, ИНГ БАНК – КЛОН СОФИЯ, НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ – КЛОН СОФИЯ, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, ОБЩИНСКА БАНКА, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, РАЙФАЙЗЕНБАНК – СОФИЯ, РОСЕКСИМБАНК АД, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ – КЛОН СОФИЯ, ТБ “БИОХИМ”, ТБ БЪЛГАРИЯ-ИНВЕСТ АД, ТБ “НЕФТИНВЕСТБАНК”, ЮНИОНБАНК, БУЛБРОКЪРС АД, ДЗИ ИНВЕСТ ЕООД, ФК ЕВРОФИНАНС, ФБК “ЕЛАНА”.

Отчитайки необходимостта от завишаване изискванията към първичните дилъри на ДЦК, от началото на следващата година изпълнението на Критериите за оценка и избор на първични дилъри на ДЦК ще се следи ежемесечно. Комисията по чл.4, ал.1 от Наредба №5 на МФ и БНБ ще провежда заседания ежемесечно и ще изважда от списъка на първичните дилъри на ДЦК инвестиционни посредници, за които е установено значително отклонение в изпълнението на Критериите.Времето