Международна онлайн ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“

Международна онлайн ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“

20 – 22 април 2021 г.

В чест на 100-годишнината от рождението на проф. Йордан Заимов (1921 – 1987) Секцията по ономастика на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира международна научна конференция, посветена на широк кръг проблеми, свързани с изследването на личните имена.

Целта на форума е да се представят постиженията на съвременната българска и европейска ономастика в началото на нашия век пред широка аудитория, както и да се почете делото на един от най-именитите български ономасти.

В конференцията ще вземат участие представители от различни европейски и български научни институции. Пленарни доклади ще изнесат изтъкнати гост лектори, специалити в областта на антропонимията. Конференцията може да бъде наблюдавана в реално време тук: https://www.youtube.com/watch?v=2CVkUPTMU3s&list=PLzbEAdufEdVHUiDeG8-jcZs6VublAtskB

Форумът се провежда в рамките на проекта „Личните имена в България в началото на ХХІ век“,  финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с № КП-06-Н-40/10  от 10.12.2019 г..

Водещи новини

Времето