Одобрени Са Допълнителни Разходи По Бюджета На Министерството На Културата

Одобрени Са Допълнителни Разходи По Бюджета На Министерството На Културата


Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

С проекта на Постановление се предлага да бъдат осигурени средства за изплащане на държавните парични награди, отпуснати с Решение на Народното събрание от 10.02.2021 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г.) за особени заслуги към българската държава и нацията - пожизнено, в размер на 700 (седемстотин) лева месечно на Антон Николов Дончев, проф. д-р Атанас Стефанов Куртев, Владимир Марков Гаджев, Георги Тодоров Чапкънов, Ицхак Самуел Финци, Кольо Георгиев Колев, Ласка Георгиева Минчева и Цветана Георгиева Манева за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.

Средствата се осигуряват от централния бюджет чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.Времето