България отпуска 162 744 лева за Доверителния фонд към ЮНЕСКО

България отпуска 162 744 лева за Доверителния фонд към ЮНЕСКО

България одобри споразумение с ЮНЕСКО за предоставяне на 162 744 лева на Доверителния фонд на страната към организацията за реализиране на проект за подобряване на климатичната устойчивост в Югоизточна Европа.

Проектът ще се финансира със средства на Официална помощ за развитие и ще включва обекти в Република Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Сърбия и Република Северна Македония.

Той предвижда изработване на насоки за политики на базата на експертния опит на ЮНЕСКО в областта на адаптацията към промените на климата и намаляването на риска от бедствия, както и в управлението на културни и природни обекти и на биосферни резервати.

Времето