Пътните инциденти през изминалото дзенонощие; обстановката по пътищата

Пътните инциденти през изминалото дзенонощие; обстановката по пътищата

 

Произшествия с ранени и загинали

Загинали

Ранени

За 20 ноември 2020 г.

14

2

16

От началото на месеца

263

30

321

От началото на годината

5186

415

6467

 

СДВР: леки ПТП: 19; тежки: 2; загинали: няма; ранени: 4

Данните са динамични и са на база текущи съобщения, получени от ОДМВР до 24:00 часа на 20 ноември 2020 г. Информацията непрекъснато се актуализира, според промяна статуса на ПТП, загиналите и ранените участници в движението, поради което може да се наблюдават колебания в ежедневните, месечните или годишните данни.

При сравнение с реалните данни за загиналите (566) през същия период на 2019 г. се отчитат 151 (сто петдесет и един) по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2020 г.   
Времето