Обработени товарни превозни средства (16.09.2020)

Обработени товарни превозни средства (16.09.2020)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 15.08.2020 г. до 8.00 часа на 16.09.2020 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2247

1160

1087

Лесово

895

417

478

Калотина

1361

634

727

Кулата

2141

1037

1104

Дунав мост - Русе

2622

1203

1419

Дунав мост - Видин

367

206

161

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 

Във връзка с ремонта на ГКПП Кулата е възможна реорганизация на движението на товарни автомобили. Трасетата и кантарните устройства се ремонтират поетапно и по всяко време има осигурени по две трасета във всяка посока за обработка на товарни автомобили.

Във връзка с реконструкция на ГКПП Калотина (първи етап), при която се реконструират трасетата за товарни автомобили, е възможна реорганизация на движението на изходящи товарни автомобили, както и е ограничен броят на товарните автомобили, които могат да престояват на територията на пункта. Строителните работи се извършват поетапно и не дават отражение на пропускателната способност на митническия пункт за товарни и леки автомобили.

Във връзка с промени в инфраструктурата на ГКПП Вама Веке  (съпределен ГКПП Дуранкулак) румънската страна предприема пренасочване към други алтернативни гранични пунктове на извънгабаритните товарни автомобили.

Водещи новини

Времето