Обработени товарни превозни средства (02.08.2020)

Обработени товарни превозни средства (02.08.2020)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 01.07.2020 г. до 8.00 часа на 02.08.2020 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

1648

925

723

Лесово

523

340

183

Калотина

1044

497

547

Кулата

1360

807

553

Дунав мост - Русе

1493

639

854

Дунав мост - Видин

407

242

165

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 

Във връзка с ремонта на ГКПП Кулата е възможна реорганизация на движението на товарни автомобили. Трасетата и кантарните устройства се ремонтират поетапно и по всяко време има осигурени по две трасета във всяка посока за обработка на товарни автомобили.

Във връзка с реконструкция на ГКПП Калотина (първи етап), при която се реконструират трасетата за товарни автомобили, е възможна реорганизация на движението на изходящи товарни автомобили, както и е ограничен броят на товарните автомобили, които могат да престояват на територията на пункта. Строителните работи се извършват поетапно и не дават отражение на пропускателната способност на митническия пункт за товарни и леки автомобили.

На ГКПП Силистра се извършва ремонт на пътните платна, отводняването и част от тротоарната настилка. Ремонтните дейности ще продължат от 15.07.2020 г. до 10.08.2020 г. на трасе Вход в България и от 11.08.2020 г. до 24.08.2020 г. на трасе Изход от България. За времето на ремонта на пункта може да бъде въведена временна организация на движението.