Обработени товарни превозни средства (15.02.2020)

Обработени товарни превозни средства (15.02.2020)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 14.02.2020 г. до 8.00 часа на 15.02.2020 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

1 949

970

979

Лесово

597

315

282

Калотина

1 188

643

545

Кулата

1466

1 042

424

Дунав мост - Русе

1 675

884

791

Дунав мост - Видин

416

283

133

*В справката са включени само основните ГКПП

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 

Във връзка с ремонта на ГКПП Кулата е възможна реорганизация на движението на товарни автомобили. Трасетата и кантарните устройства се ремонтират поетапно и по всяко време има осигурени по две трасета във всяка посока за обработка на товарни автомобили.

Водещи новини

Времето