Съветът за наблюдение за правата на хората с увреждания проведе първо работно заседание

Съветът за наблюдение за правата на хората с увреждания проведе първо работно заседание
21 октомври 2019 г.

Доц. Диана Ковачева свика първото редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания.


Припомняме, че омбудсманът е председател на мониторинговия орган, който по силата на Закона за хората с уврежданията /ЗХУ/ има за задача да осъществява наблюдение за прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група от обществото у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания.


Членовете на Съвета обсъдиха и приеха Правилник за дейността и организацията на работа му, както и Годишна програма.


В заседанието участваха зам.-председателят на новия орган Ива Поповска и членовете -  доц. Баки Хюсеинов -  зам.-председател на КЗД, Петър Кичашки от КЗД, доц. Стоян Ставру от БАН и представителите на гражданското общество Весела Одажиева и Васил Долапчиев.

 


Омбудсманът Диана Ковачева пое ангажимент да инициира работна среща с представители на Агенцията на ЕС за основните права /ФРА/, на която те ще представят съществуващите добри практики за наблюдение по прилагане на Конвенцията. Освен това ще потърси съдействието им и за изработване на методология за осъществяване на периодичен преглед и за оценка на съществуващата нормативна уредба по правата на хората с увреждания у нас.


Накрая единодушно се взе решение следващото редовно заседание на Съвета да се проведе на 23 януари 2020 г., от 11 часа.


 


Водещи новини

Времето