Въвеждат нови имиграционни правила за гражданите на ЕС, пристигащи във Великобритания след Брекзит

Въвеждат нови имиграционни правила за гражданите на ЕС, пристигащи във Великобритания след Брекзит
На 4 септември 2019 г. британският Хоум офис публикува нови имиграционни правила, които ще се прилагат спрямо гражданите на Европейския съюз (ЕС). Те ще важат при излизане на страната от ЕС без сделка и ще касаят пристигащите за първи път в Обединеното кралство след датата на Брекзит и преди датата на въвеждане на новата имиграционна система на Великобритания, която влиза в сила от  01.01.2021 г. Разпоредбите заместват тези, публикувани на 28 януари 2019 г. и ще се прилагат и за граждани на държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.
 
При липса на сделка, всички граждани на ЕС, които пристигат в периода след датата на Брекзит до 31.12.2020 г. ще трябва да кандидатстват за Европейско временно разрешение за пребиваване /European Temporary Leave to Remain-EURO-TLR/, ако желаят да продължат своето пребиваване в Обединеното кралство след 31.12.2020 г.
 
Независимо от това кога гражданите на ЕС са пристигнали във Великобритания след Брекзит и преди 31.12.2020 г., крайният срок за кандидатстване за EURO TLR ще бъде 31.12.2020 г.
 
EURO TLR ще предостави на лицата право на 3 години временно пребиваване в Обединеното кралство, считано от датата на издаване на временния имиграционен статут.
 
В периода до края на 2020 г. гражданите на ЕС, пристигнали след Брекзит, ще доказват своя имиграционен статут, както до момента – с валиден документ за самоличност. 
 
Кандидатстването за EURO TLR ще се извършва онлайн по опростена процедура и ще бъде безплатно. Самото кандидатстване ще се извършва след пристигане в Обединеното кралство.
 
EURO TLR ще представлява дигитален статут по подобие на Статута за уседналост.
 
Лицата, придобили EURO TLR, няма да имат възможност да продължат да пребивават във Великобритания след изтичането на временния имиграционен статут, освен ако не отговорят на условията на новата имиграционна система на Великобритания, която ще влезе в сила от 01.01.2021 г. Гражданите на ЕС ще могат да кандидатстват по новата имиграционна система веднага след нейното въвеждане и преди изтичане на срока на EURO TLR.
 
Периодите, прекарани в Обединеното кралство по линия на EURO TLR, ще се вземат под внимание, ако гражданите на ЕС кандидатстват за уседналост по правилата, установени в новата имиграционна система.
 
Членове на семейства на граждани на ЕС /близки и разширени/, разполагащи с карта за член на семейство на гражданин на ЕС, ще могат да пребивават в Обединеното кралство до края на 2020 г.
Близки членове на семейство на граждани на ЕС /съпрузи/партньори и деца под 18 г./ ще могат да пребивават след 2020 г., като за целта също трябва да кандидатстват за EURO TLR. Необходимо условие е гражданите на ЕС вече да са подали своите заявления. Продължителността на EURO TLR на членовете на семейства ще бъде съобразена с тази на EURO TLR на основния кандидат-гражданин на ЕС. 
Граждани на ЕС, пристигнали след Брекзит, които до края на 2020 г. не са кандидатствали за EURO TLR, ще се считат за нелегални имигранти и от тях ще се очаква да напуснат Обединеното кралство, освен ако не отговарят на бъдещите имиграционни разпоредби. Членовете на семейства на граждани на ЕС, пристигнали след Брекзит, които не са кандидатствали за EURO TLR до края на 2020 г., ще се считат за нелегални имигранти и от тях ще се очаква да напуснат Обединеното кралство, освен ако не отговарят на условията за членове на семейства по бъдещите имиграционни разпоредби.
При кандидатстването за EURO TLR ще се снемат биометрични данни, включително пръстови отпечатъци за членове на семейства.

Водещи новини

Времето