Георги Костов пред: Митниците са важен фактор за устойчиво развитие

Георги Костов пред: Митниците са важен фактор за устойчиво развитие

На 13-14 юни 2019 г., в София, се проведе 86-та Неформална среща на Генералните директори на митническите администрации на държавите – членки на Европейския съюз, и Турция. Водещата тема на срещата бе „Митниците днес и в бъдеще в динамичната бизнес среда“, а по време на форума бяха обсъдени теми, свързани с настоящото ниво на развитие от гледна точка на законодателството, правоприлагането и използването на ИТ системите в областта на митниците, както и бяха дадени насоки за бъдещата визия за развитие.
По традиция на форума генералните директори разискват стратегически и приоритетни въпроси, свързани с политиката на Митническия съюз и с митническото сътрудничество по външните граници на ЕС.
„Променящата се бизнес среда предизвиква начина, по който разглеждаме митниците днес и в бъдеще“, заяви при откриването на форума директорът на Агенция „Митници“ Георги Костов.
„Митниците винаги трябва да бъдат нащрек, за да изпълняват задачите си и да бъдат в крак с бързо променящата се търговия. От митническа гледна точка, с най-голямо значение е напредъкът в цифровите технологии, които променят продуктите, процесите и бизнес моделите във всички сектори на икономиката и в крайна сметка създават нови отраслови структури“, допълни Костов.
България участва в срещата на Клуба на генералните директори от 2005 г. (след подписването на Договора за членство в ЕС) и за първи път беше домакин  на формата през 2008 г. Тази година домакинството на българските митници съвпада със 140-годишнина на институцията.

 

Времето