Заседание на Консултативния съвет към министър Плевнелиев

Заседание на Консултативния съвет към министър Плевнелиев

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе редовно заседание на Консултативния съвет към министър Росен Плевнелиев. Министър Плевнениев и зам.-министрите Екатерина Захариева и Георги Прегьов информираха членовете на Консултативния съвет за действията, предприети за осигуряване на зимното поддържане на пътищата, за работата с концесиите в МРРБ и предложенията за законодателни промени, по които екипът на министерството работи в момента.

Преди няколко дни Министерството на финансите е отпуснало над 7 млн. лева, с които се обезпечава зимното поддържане на пътищата до края на годината. От началото на 2010 г. министър Плевнелиев предвижда чрез пътни такси да се осигурят над 220 млн. лева, които ще решат проблема с поддръжката на пътната инфраструктура до края на зимния сезон.

Като антикризисни мерки в подкрепа на строителството, Росен Плевнелиев подчерта, че е осигурен заем от 34,373 млн. евро от Банка KfW – Bankengruppe – Германия по проект „Техническа инфраструктура” 2010-2013 г., 81 млн. евро са осигурени от Световната банка за довършване на три язовира и за реконструкцията на една язовирна стена. Със средства, отпуснати от държавен инвестиционен заем ще се изграждат Южната дъга в София и пътния възел Бургас – „Меден рудник”.

Зам.-министър Екатерина Захариева информира, че в министерството са заварени над 500 недовършени преписки по концесии. До момента се работи по 150 от тях.

Към МРРБ е създадена работна група, която работи по предложения за промени в Закона за устройство на територията, в която участват представители на браншови организации, неправителствени организации и експерти.

Обсъдени бяха и различни предложения, направени от членовете на съвета, свързани главно с постигане на по-големи облекчения  и създаване на по-добра среда за инвеститорите у нас.

Те предложиха, да се проучат най-добрите европейски практики в областта на публично-частното партньорство, които да се приложат при изграждането  на ВиК мрежата и пътищата в страната. Представителите на браншовите организации споделиха и проблемите, които срещат с общините при обезпечаване на отчуждени имоти и изразиха надежда, че с подготвяните законодателни промени, ще се облекчат проблемите в работата им.

Времето