Зам.-министър Деница Николова ще открие обновената учебна сграда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Зам.-министър Деница Николова ще открие обновената учебна сграда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще открие обновената учебна сграда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Събитието ще се състои утре – 12 февруари, от 14.00 часа, в концертна зала „Димитър Ненов“, намираща се на партера на учебната сграда.

Националната музикална академия е ремонтирана по проект „Обновяване и модернизация инфраструктурата на учебна сграда на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ с над 3 млн. лв., осигурени от управляваната от МРРБ Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.