PressCenters.com

Всички прессъобщения на едно място

Източници (по азбучен ред)

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)
Агенция „Пътна инфраструктура“ е специализирана агенция към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отговаряща за републиканската пътна мрежа. Към сайта...
Българска социалистическа партия (БСП) (БСП)
Българската социалистическа партия (БСП) е лявоцентристка социалдемократическа политическа партия в България. Член на Социалистическия интернационал от октомври 2003 г. и на Партията на европейските социалисти (ПЕС). Дейността ѝ се ръководи от Национален съвет (НС) начело с председател. Наследник на Българската комунистическа партия. Към сайта...
Комисия за финансов надзор (КФН)
Комисията за финансов надзор на Република България е специализиран държавен регулаторен орган за контролиране на финансовата система, извън банковия сектор, надзорът над който се осъществява от Българската народна банка. Към сайта...
Министерски съвет (МС)
Министерският съвет (Правителството) е основен орган на изпълнителната власт в Република България. Към сайта...
Министерство на вътрешните работи (МВР)
Министерството на вътрешните работи (МВР) е българска държавна институция с ранг на министерство, която се грижи за защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други. Към сайта...
Министерство на здравеопазването (МЗ)
Чрез Министерството на здравеопазването българската държава гарантира опазването здравето на гражданите и прилага принципи на равнопоставеност при ползване на здравни услуги. Към сайта...
Национален статистически институт (НСИ)
Националният статистически институт на Република България (НСИ) е държавна агенция, пряко подчинена на Министерския съвет, която се занимава с набиране, обработване и предоставяне на точна информация за цялостното социално и икономическо състояние и развитие на България. Към сайта...
ПП ГЕРБ (ГЕРБ)
ПП ГЕРБ е дясноцентристка консервативна политическа партия в България. Тя е основана на 3 декември 2006 година по инициатива на тогавашния кмет на София Бойко Борисов на основата на създаденото по-рано през същата година гражданско сдружение с име „Граждани за европейско развитие на България“ и абревиатура „ГЕРБ“. Към сайта...
Президентство на Република България (Президентството)
Президентът на България е държавният глава на Република България, който е сред органите на държавната власт. Към сайта...
Прокуратура на Република България (Прокуратурата)
Прокуратурата на Република България (ПРБ) е структура на държавното обвинение в системата на съдебната власт на Република България. ПРБ е независима част от съдебната система, отделна от съда. Към сайта...
Топлофикация София ЕАД (Топлофикация)
„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров. Към сайта...