PressCenters.com

Всички прессъобщения на едно място

НСИ: Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век

Източник: Национален статистически институт
Обновено: пон, 21 дек 2015 13:20
Линк към оригиналното съобщение: http://www.nsi.bg/bg/content/13753/бракове-бракоразводи-и-раждания-в-българия-в-началото-на-21-век
Статия със статистически данни за браковете, бракоразводите и ражданията в България в началото на 21 век е публикувана на български и английски език в Statistics Explained - уеббазираната система за онлайн разпространение на публикациите на Евростат. Националният статистически институт е участник в пилотния проект на Евростат, чиято цел е да се отговори по-изчерпателно на нуждите на потребителите посредством допълване на статия, съдържаща статистически данни за Европа, с по-подробна информация по същата тема, но на национално ниво. Статиите на участващите в проекта европейски държави са налични на съответните национални езици и на английски език и всички те заедно с информацията на Евростат формират обща онлайн публикация.

Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век - на български език

Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век - на английски език