PressCenters.com

Всички прессъобщения на едно място

НСИ: Производство и доставки на енергийни продукти, април 2018 година

Източник: Национален статистически институт
Обновено: пет, 29 юни 2018 08:00
Линк към оригиналното съобщение: http://www.nsi.bg/bg/content/16320/прессъобщение/производство-и-доставки-на-енергийни-продукти-април-2018-година

През април 2018 г. спрямо март 2018 г. се наблюдава незначително увеличение на производството на нефтени продукти, което се дължи на продължаващия през този период  планов ремонт на производствени мощности. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 36.1%, и електроенергия - с 25.6%.

През април 2018 г. спрямо март 2018 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 2.4%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 35.5%, пропан-бутанови смеси - с 4.7%, природен газ - с 39.6%, и електроенергия - с 27.6%. Доставките на дизелово гориво остават без изменение.