PressCenters.com

Всички прессъобщения на едно място

НСИ: Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2018 година

Източник: Национален статистически институт
Обновено: пет, 29 юни 2018 08:00
Линк към оригиналното съобщение: http://www.nsi.bg/bg/content/16321/прессъобщение/индекси-на-цените-на-производител-в-промишлеността-май-2018-година

Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 1.4% в сравнение с предходния месец и с 5.7% спрямо май 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. нараства с 0.5% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.8%.